:
Visi Dan Misi


Visi

Institusi Pendidikan Yang Unik, Cemerlang Dan Terbilang


 

Misi

  • Menyediakan Pendidikan Bersepadu Di Peringkat Rendah.
  • Melaksanakan Tarbiyah Yang Lengkap Dan Seimbang Di Antara Pendidikan Jasmani, Emosi, Aqli Dan

Rohani Ke Arah Pembinaan Generasi Yang Bertaqwa, Berketerampilan, Relevan Dan Komited.

  • Melahirkan Insan Yang Harmonis Dan Seimbang Dari Segi Intelek, Rohani Dan Jasmani Seperti Yang

Dianjurkan Oleh Islam.

  • Melahirkan Masyarakat Sekolah Yang Penyayang, Berfikiran Positif, Kreatif, Inovatif Sesuai Dengan Nilai

Agama.

  • Melahirkan Peringkat Pelajar Yang Bakal Menuju Ke Alam Mukallaf Dengan Iman, Ilmu Dan Akhlak Dan

Membentuk Peribadi Muslim Sejati Serta Mampu Menghadapi Kehidupan Yang Lebih Mencabar.